BÖRKLÜCE MUSTAFA HEYKELİ VE ALANI
TASARIM YARIŞMASI SONUÇLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğünün düzenlediği Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı Tasarım Yarışması, 07 Ocak 2016 tarihinde sonuçlanmıştır. Yarışmada, 3 Başarı Ödülü, 5 Mansiyon Ödülü ve 5 Satınalma Ödülüne layık görülen 13 proje; Yrd. Doç. Gökçen ERGÜR (Jüri Başkanı), Yrd. Doç. Dr. İlker YARDIMCI, Doç. Arzu ATIL, Eşber KARAYALÇIN, Metin KILIÇ, Yrd. Doç Dr. Koray VELİBEYOĞLU, Cumhur Yalım ERÇETİN'den oluşan Jüri tarafından belirlenmiştir.

BÖRKLÜCE MUSTAFA HEYKELİ VE ALANI TASARIM YARIŞMASI SONUÇ METNİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Bakınız *

 

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Mehmet Cemil AKTAŞ (Ekip Başı)

Pınar KESİM AKTAŞ

Süleyman Can ÇİNKILIÇ

 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Serdar ÖZBAY

 

MANSİYON ÖDÜLLERİ

Aysun KEYVAN (Ekip Başı) – Reha KEYVAN

Can GÜNDÜZ

Melike ALTINIŞIK

Ersin Cihan ERKEK

Ferhat KIZILATEŞ

Gökhan KELEŞ

 

SATIN ALMA ÖDÜLLERİ

Bahardır ÇOLAK – Hakan ÇINAR – T.Orçun YÜZEREROĞLU

İbrahim Çağdaş ERÇELİK

Elvan BARBAROS ERSAN

Seval ŞAHİN ÖZGÜR (Ekip Başı) – Korcan ÖZBEK – Müge ÖZKAN ÖZBEK – Turgut SAKA – Naciye Begüm ÖZDEMİR – Mustafa Gani ERTÜRK – İrfan HALİLAGİÇ – Uğurcan TORUN;

Çağlar Burak YAYLA (Ekip Başı) – Hasan ÖZMEN - Serkan ÖDEMİŞ

*Mansiyon ve Satınalma Ödüllerini kazananlar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

*Kolokyum ve Ödül Töreni 27 Ocak 2016 günü saat 16:00'da Fuar 1 Nolu Hol'de yapılacaktır.

Günümüzden 600 yıl öncesinde, İzmir Karaburun’dan Ege coğrafyasına yayılarak; insanlık onuru, özgürlük, eşitlik, barış, adalet, dayanışma, paylaşım, birlik gibi evrensel değerleri savunan bir hareketin önderlerinden olan "Börklüce Mustafa" tarihsel, toplumsal, siyasal ve felsefi açıdan anlamaya yönelik olarak 2016 yılında düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı Tasarım Yarışması ile; bu etkinliklerle bütünleşen bir yarışma ve sonucunda seçilen eserin hayata geçirilmesi ile gelecek kuşaklara anılan bu değerleri aktaracak kalıcı bir eser kazandırılacak.

 

İletişim

Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı’ Tasarım Yarışması Raportörlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, Alsancak Limanı karşısı Alsancak-İzmir

Tel: 0232 2931090-2931101

Faks: 0232 2934044-2933952

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 • YARIŞMA EKLERİNİ İNDİRİN
  Aç / Kapat
 • YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Aç / Kapat

  İzmir Büyükşehir Belediyesi

  Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri:

  ‘Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı’ Tasarım Yarışması Raportörlüğü

  İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi,
  Alsancak Limanı karşısı Alsancak-İzmir

  Tel: 0232 2931090-2931101

  Faks: 0232 2934044-2933952

  İnternet Adresi: www.borklucemustafaheykelyarismasi.org

  Elektronik Posta Adresi: info@borklucemustafaheykelyarismasi.org

 • YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
  Aç / Kapat

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

 • YARIŞMANIN YERİ
  Aç / Kapat

  Yarışma bir heykel yarışması olup, malzemesi serbesttir.

  Yarışmanın konusu olan heykel, İzmir Karaburun adresinde yer alan 52 ada 40 parsel ve çevresi için, ekli krokide yarışma alanı sınırları verilen alan kapsamında tasarlanacaktır.

 • YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE AMACI
  Aç / Kapat

  Yarışmanın adı “Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı’ Tasarım Yarışması”dır.

  Günümüzden 600 yıl öncesinde, İzmir Karaburun’dan Ege coğrafyasına yayılarak; insanlık onuru, özgürlük, eşitlik, barış, adalet, dayanışma, paylaşım, birlik gibi evrensel değerleri savunan bir hareketin önderlerinden olan Börklüce Mustafa’yı; tarihsel, toplumsal, siyasal ve felsefi açıdan anlamaya yönelik olarak 2016 yılında etkinlikler düzenlenecektir. Yerelde uzun yıllardır yapılan buluşmalarla Börklüce Mustafa ve savunduğu değerlere sahip çıkılmıştır. Bu kez yapılacak etkinliklerle bütünleşen bir yarışma ve sonucunda seçilen eserin hayata geçirilmesi ile gelecek kuşaklara anılan değerleri aktaracak kalıcı eserler kazandırılması amaçlanmaktadır

  Yarışma için belirlenen alanda; mekânın zengin tarihsel geçmişinin ve yukarıda anılan kavramların yansıması olarak; kent kültürüne katkıda bulunacak, bu kavramların paylaşıldığı, geliştirildiği etkinliklerin ve buluşmaların odağı olacak, kentin varolan doku ve ölçeğine duyarlı, çevresi ile birlikte tasarlanmış özgün bir sanat yapıtı elde edilmesi beklenmektedir. Yarışma alanı için yapılacak heykel ve alan tasarımın bir sanat yapıtı-yaşam alanı olarak ele alınması, kentsel yaşam ve kent kültürünün bu yapıtla etkileşimi, kent halkını birleştirici-kaynaştırıcı bir unsur olarak bu estetik odağın ifade ettiği ve yukarıda sayılan değerlerin paylaşılıp geliştirildiği etkinliklerin merkezlerinden biri olması beklenmektedir. Dolayısıyla yarışmacı, alanda yapılacak etkinlikler için de öneriler geliştirebilir ve tasarımında bunlara dikkat çekebilir.

 • YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
  Aç / Kapat

  Yarışma heykeltıraşlar, tasarımcılar, mimarlar, peyzaj mimarları, şehir plancılarının katılımına açıktır. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Yarışma alanının özelliği nedeniyle disiplinlerarası bir çalışma zorunlu olmamakla birlikte önerilmektedir.

  Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak belirtilmesi gerekir.

  Yarışma Şartnamesi İzmir Büyükşehir Belediyesi www.borklucemustafaheykelyarismasi.org internet sitesinde yayınlanacak ve görülebilecektir. Yer görme, zorunlu olmamakla birlikte önerilmektedir.

  Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır.

  • TC vatandaşı olmak.

  • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

  • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

  • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

  • Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

  • Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

  • Şartname alıp ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip halinde katılımlarda bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

  Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

 • YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ ve BELGELER
  Aç / Kapat

  Yarışma Şartnamesi

  Şartname ve eklerini almak için yarışmacılar ad ve açık adreslerini belirterek;
  ‘Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı’ Tasarım Yarışması Raportörlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, Alsancak Limanı karşısı Alsancak-İzmir adresine şahsen başvurabilirler.

  Şartname bedeli 20 TL’dir.

  Yarışmacılar bu tutarı İzmir Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Vakıfbank İzmir Şubesi IBAN:TR640001500158007292289040 nolu hesap numarasına, ‘Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı Tasarım Yarışması Şartname Bedeli’ açıklama notu yazdırarak, yatırdıklarına ilişkin belgeyi Yarışma Raportörlüğüne elden ya da faks ile sunduklarında Şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır.

  Alanın üst ölçekte, yakın çevre, mahalle, ilçe ve yarımada içindeki yerini ve referans noktaları gösterir krokisi (EK 1)

  Alanın 1/1000 ölçekli halihazır haritası (EK 2)

  Alanın 1/1000 ölçekli kısmi uygulama imar planı (EK 3)

  Alanın plankotesi ve korunacak ağaç rölövesi (EK 4)

  Alanın uzak ve yakın çekim görselleri (fotoğraf, video) (EK 5)

 • YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
  Aç / Kapat

  Yarışmacılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 1 (bir) adet tasarım ile katılabilir.

  Tasarımın 1/50 ölçekli (100x120 cm ölçülerinde) model/maketi verilecektir. (sergilemeye hazır biçimde teslim edilmelidir)

  Yarışmacı ayrıca istediği bir ayrıntı veya eleman/elemanların ek model/maketini, istediği ölçekte gönderebilecektir.

  Yarışmacılar tasarımın çevresel ilişkilerini ve yakın çevre düzenlemesini gösteren 1/50 ölçekli vaziyet planı verecektir. Yarışmacılar gerekli gördüğü tüm sunum (plan, kesit, görünüş, üç boyutlu ve serbest çizim teknikleri vb.) tekniklerini kullanabilir.

  Tasarımın yaklaşımlarını ve ilkelerini, teknik detaylarını ve maliyetine yönelik bilgileri içeren açıklama raporu verilecektir.(İsteyen yarışmacılar bu rapor formatını geliştirerek bir tanıtım kitapçığı oluşturabilirler).

  Tüm çizimler A0 boyutlarında, sert malzeme (tercihen fotoblok) pano olarak teslim edilecektir. Sağ alt köşelerinde asılma şeması verilecektir. Tüm rapor ve metinler Times New Roman font kullanarak ve 12 punto olarak yazılacaktır.

  Ayrıca tüm çizimler pdf formatında, raporlar word formatında, görseller 300 dpi baskı çözünürlüğünde ve pdf formatında, yüksek kapasiteli taşınabilir bellek içinde (belleğe de rumuz yazılarak) teslim edilecektir.

  Yukarıdaki belgeleri içeren başvuru, en geç 05.01.2016 günü, saat 17.00’ye kadar Yarışma Raportörlüğü adresine iletilmelidir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ESASLAR VE YARIŞMACILARDAN İSTENEN BELGELER
  Aç / Kapat

  Başvuru Belgeleri

  Tasarımın teslim edildiği ambalajın içine tasarım ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde; daktilo veya bilgisayar çıktısı ile (büyük harf, Times New Roman font, kalın, 12 punto yazı boyutunda) İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “BÖRKLÜCE MUSTAFA HEYKELİ ve ALANI” TASARIM YARIŞMASI ibaresi yazılmış, üzerinde beş (5) rakamlı rumuz bulunan ve içi görünmeyen cinsten, kapalı Kimlik Zarfı içine yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten Taahhüt Belgesi ve Kimlik Formu konulmalıdır. (Yarışmada herhangi bir ödül kazanılmadığı durumlarda Kimlik Zarfı açılmak zorunda değildir. Yarışmacının böyle bir talebi varsa kimlik zarfı üzerindeki rumuzun altına “açılamaz” ibaresi yazmalıdır.)

  Aşağıda belirtilen maddelere uymayan tasarımlar jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmaya kabul edilmez.

  • Yarışmaya Katılım Koşulları başlığı altında belirtilen uyulması zorunlu koşullara uymayan tasarımlar.

  • Yarışmacılardan İstenenler başlığı altında belirtilenlerden herhangi birinin eksik olduğu tasarımlar.

  • Kimlik Zarfına konulacak belgeler dışındaki sunumların herhangi bir yerinde tasarım sahibini tanıtan, kimliğini belli eden veya el yazısı ile yazılmış not vb işaretler bulunan tasarımlar.

 • YARIŞMA TAKVİMİ
  Aç / Kapat

  • Yarışmanın ilanı 05.10.2015

  • Soru sormak için son gün 05.11.2015 Saat 17:00'ye kadar

  • Yanıt vermek için son gün 20.11.2015

  • Teslim için son gün 05.01.2016 Saat 17:00' ye kadar

  • Jüri değerlendirme çalışması 06.01.2016

  • Sonuçların ilan edilmesi 11.01.2016

  • Ödül Töreni ve Kolokyum 18.01.2016

 • SORU SORMA
  Aç / Kapat

  Yarışmacılar, yarışma takviminde belirtilen tarihe ve saate kadar Yarışma Raportörlüğüne ulaşacak şekilde, açıklanmasını istedikleri konularla ilgili sorularını Raportörlüğe ya da internet adresine yazılı olarak ileteceklerdir. Yanıtlar, yarışma takviminde belirtilen tarihte, soru soranın kimliği belirtilmeksizin İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden yayınlanacak, Yarışma Şartnamesi satın almış kişilere posta ile gönderilecektir. Yanıtların yayınlanmasından sonra yarışma verileri ve koşullarında hiçbir değişiklik yapılamaz.

 • RUMUZ AMBALAJ VE GÖNDERİ ESASLARI
  Aç / Kapat

  Tasarım ve ekleri, Yarışma Raportörlüğüne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilecektir. Tasarımların tüm paftalarının, raporlarının her sayfasının sağ üst köşesine, maketin uygun bulunan yerine ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) rakamlı (1 x 4 cm ebadında) bir rumuz yazılmalıdır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Tasarım, rapor ve zarfların katlanmadan düz olarak, modelin/maketin ise ayrı bir ambalaj içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

  Yarışmacılar, maket ve paftalar için yapacakları iki ayrı ambalaj üzerine yalnızca yarışma adını ve rumuzu yazacaklardır. Tasarımlar yarışmacılara geri gönderileceğinden ambalaj buna uygun yapılmalı, geri gönderimde kullanılmak amacıyla kurulum şeması bulunmalıdır. Bu ambalajlar üzerinde gönderici bilgileri yer almamalıdır. Daha sonra bu iki ambalajı da içine alacak tek bir ambalaj daha yapılacak ve üzerine posta için gerekli bilgiler yazılacaktır. Tasarımın kargoda hasar görmesi veya kaybolması durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacılar, tasarımların gönderilmesinde kargo ücretlerini kendileri ödeyeceklerdir.

  Yarışmada ödül, mansiyon veya satınalma kazanamadıkları halde, kimliklerinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarfının üzerine, (Arial yazı tipi-kalın, 24 punto yazı boyutu) “AÇILABİLİR” kaydını koyabilirler. Bu kaydı taşıyan zarflar, jüri tarafından açılır ve kimlikleri açıklanır. Bu işlemler jüri tarafından tutanakla belirtilir.

 • JURİ ÜYELERİ (DANIŞMAN, ASIL ve YEDEK) VE RAPORTÖRLER
  Aç / Kapat

  Danışman Jüri Üyeleri

  • Aziz KOCAOĞLU (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)

  • Ahmet ÇAKIR (Karaburun Belediye Başkanı)

  • Prof. Dr. İlhan TEKELİ (ODTÜ Öğretim Üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)

  • Aysel ÖZKAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)

  • Doç.Dr. Alp Yücel KAYA (Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi Tarih Koordinatörü )

  • Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi)

  • Can AYSAN (İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)

  Asıl Jüri Üyeleri

  • Yrd. Doç. Gökçen ERGÜR (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölüm Başkanı)

  • Yrd. Doç. Dr. İlker YARDIMCI (Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Heykel Bölüm Başkanı)

  • Doç. Arzu ATIL (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü Öğretim Üyesi)

  • Eşber KARAYALÇIN (Heykeltıraş)

  • Metin KILIÇ (Mimar)

  • Yrd. Doç Dr. Koray VELİBEYOĞLU (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)

  • Cumhur Yalım ERÇETİN (Karaburun Belediyesi Fen İşleri Müdürü, Şehir Plancısı)

  Yedek Jüri Üyeleri

  • Yrd. Doç. Dr. Yarkın BİÇER (Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölüm Başkan Yardımcısı)

  • Yrd. Doç. Derya BARAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü Öğretim Üyesi)

  • N. Affan BIYIKLI (Etüd Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürü, Mimar)

  • Şenay KOCATOROS (Etüd Projeler Dairesi Başkanlığı, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Şehir Plancısı)

  Raportörler

  • Esen KESECİOGLU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü- Heykeltıraş)

  • Yücel Tonguç SERCAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü- Heykeltıraş)

  • Fatma DÖNMEZ (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü-Seramik Teknikeri)

 • ÖDÜLLER
  Aç / Kapat

  Yarışma, 3 Başarı Ödülü, 5 Mansiyon Ödülü ve 5 Satınalma Ödülü olmak üzere üç grupta değerlendirilecektir. İdare mansiyon veya satınalma ödülü alan yarışmacıların tasarımlarını ileriki bir tarihte yeni bir yarışma açmaksızın alma hakkına sahiptir.

  Başarı Ödülü olarak;

  Birinci için net 50.000 TL
  İkinci için net 30.000 TL
  Üçüncü için net 20.000 TL
  Olarak belirlenmiştir.

  Mansiyon Ödülü olarak 5 adet eşdeğer ödül verilecek olup her bir yarışmacı için;

  Mansiyon net 10.000 TL
  Mansiyon net 10.000 TL
  Mansiyon net 10.000 TL
  Mansiyon net 10.000 TL
  Mansiyon net 10.000 TL
  Olarak belirlenmiştir.

  Satınalma Ödülü olarak 5 adet eşdeğer ödül verilecek olup her bir yarışmacı için;

  Satınalma net 5.000 TL
  Satınalma net 5.000 TL
  Satınalma net 5.000 TL
  Satınalma net 5.000 TL
  Satınalma net 5.000 TL
  Olarak belirlenmiştir.

  Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce net olarak ödenecektir. Kazanan yarışmacıların, Yarışma Raportörlüğü'ne banka hesap numaralarını bildirmelerini takiben banka hesabına ödeme yapılacaktır. Ekip olarak başvurulması durumunda ödeme ekip başına yapılır.

 • YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
  Aç / Kapat

  Jüri, değerlendirme çalışmaları sonucunda hazırlayacağı rapor ve varsa tutanakları orijinal imzalı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verecektir. Bu raporda belirtilen yarışma sonuçları internet sitesinde yayınlanacak, telefon ile bilgi verilmeyecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi sonucun gazetelerde ve diğer yayın organlarında ilanından sonra, jüri raporunun mesleki bülten ve dergilerde yayımını ve tüm yarışmacılara gönderilmesini sağlayacak, yarışmaya katılan tasarımları geçici veya kalıcı olarak sergileme, katalog yapma, slayt, fotoğraf çekme ve bunları basında yayma, tanıtma hakkına sahip olacaktır.

 • ÖDÜL TÖRENİ VE KOLOKYUM
  Aç / Kapat

  18.01.2016 tarihinde ödül töreni ve kolokyum düzenlenecektir. Tasarımlar bu törenden sonra halka açık ve ücretsiz olarak iki hafta süreyle sergilenecektir.

 • TASARIMLARIN GERİ VERİLMESİ
  Aç / Kapat

  Ödül alamayan başvurular, tasarımların sergilenmesinden sonra Yarışma Raportörlüğü'nden bizzat veya yasal vekilleri tarafından kimlik ibraz etmek kaydıyla alınabilecektir. Kimlik Zarfında “açılamaz” ibaresi bulunan tasarımlar sahiplerine raportörlerin ve tasarım sahibinin imzalayacağı tutanak ile Kimlik Zarfı açılarak teslim edilecektir. Ödül alamayan başvurular yarışmacıların istemeleri halinde ödemeli olarak geri gönderilecektir. 15 gün içinde teslim alınmayan işlerden İdare sorumlu değildir. Ödül alan tasarımlar İdareye ait olacaktır

 • SEÇİLEN TASARIM SAHİBİNE İŞİN NASIL VERİLECEĞİ
  Aç / Kapat

  Ödül alan tasarımların uygulanıp uygulanmayacağına İdare tarafından karar verilecektir. Yarışma ekibini oluşturan katılımcıların her biri İdareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

  İdare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın uygulama projelerinin yapılmasını, birinciliği kazanan tasarım sahibi ile teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşerek Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca doğrudan temin yolu ile sağlayabilir. Yapılan görüşme sonucunda, anlaşma sağlanamaması halinde, ikinci seçilen tasarımın uygulama projelerini aynı usulle yaptırabilir. Bu durumda da anlaşma sağlanamaması halinde, üçüncü seçilen tasarımın uygulama projelerini aynı usulle yaptırabilir. Anlaşma sağlanamaması halinde İdare işi yaptırıp yaptırmamakta serbest kalır.

  Uygulanmak üzere seçilecek tasarım sahibi ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu doğrultusunda “Eser Kullanım Hakkı” sözleşmesi imzalanacaktır. Yarışmacı bu konuda hazırlanacak olan Eser Kullanım Hakkı Sözleşmesini imzalamayı kabul ve taahhüt eder.

  İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulaması yapılan tasarımların telif hakkına, geçici veya kalıcı olarak sergileme, katalog yapma, slayt, fotoğraf çekme ve bunları basında yayma, tanıtma hakkına sahip olacaktır.

 • ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ
  Aç / Kapat

  Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 • KİMLİK FORMU VE TAAHHÜT BELGESİ ÖRNEĞİ
  Aç / Kapat

  Kimlik Zarfı içine konulacaktır.

  İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ‘BÖRKLÜCE MUSTAFA HEYKELİ ve ALANI’ TASARIM YARIŞMASI

  RUMUZ: ....................

  Adı ve Soyadı

  Doğum Yeri

  Doğum Yılı

  Mobil Telefonu

  E-Posta Adresi

  İletişim ve Kargo Adresi

  Yarışma Şartnamesi Hükümlerini Kabul Ediyorum

  İmza